Ipa Norge – fotballprosjekt i Balkan

Geir Larsen og Ipa prosjekt Balkan

Geir Larsen :

Bosnia i slutten av september mnd. Takket være et godt samarbeid mellom gode venner har det lyktes å dra i gang et fotball prosjekt m.m. for barn/ungdom i Bosnia/Serbia/Polen. Drakter(med ipa logo) og utstyr er kjøpt inn og fordelt mellom flere klubber, det er arrangert pizzakvelder og sosiale aktiviteter. Hele veien har dette vært
støttet av lokale politifolk/ipa.

For øvrig er det nå en rekke ipa-regioner/seksjoner på Balkan m.m. som ønsker å gjøre lignende prosjekter i sine egne områder. Arek og ipa polen var med på aktivitetene nå i sept, og bidrar på en god måte.

Mika fra Serbia og Nedo fra Bosnia har fått i oppgave å arrangere fotballkamper mellom lag fra Bosnia og Serbia. Det blir også et lite bidrag i prosjektet “missing peace”.Det må også nevnes at Norsk IPA seksjon har gitt god økonomisk støtte til prosjektet i samarbeid med region 11. Vi skal for øvrig oversette selve prosjektet til en rekke språk slik at flere kan dra i gang lignende aktiviteter i sine egne områder.

Region 11 hadde også i juni mnd besøk av en ipa delegasjon med Mika i spissen i forbindelse med prosjektet som fortsetter i 2019. Pob.Jon Erland Fløgstad og Mika Pantelic i Moss.