Politibladet IPA

Bladet vårt kommer ut 4 ganger i året.

Ipa bladet består i all hovedsak av artikler skrevet av medlemmene. Det er rapporter fra turer, seminar og kurs som medlemmene våre har vært på. Det kan være tips og triks om forskjellige tema, faglige artikler og operative kurs.

Medlemmer som reiser på slike kurs eller lignende, får støtte fra Ipa sentralt til reisen eller annet. Som takk for støtten skriver medlemmene en artikkel som publiseres i Ipa bladet.

På denne siden kommer det pdf utgaver av tidligere utgaver.

Utgave 1 – 2018 

IPA_1-2018_uten annonser