VALGKOMITEEN 2019

Vi vil nytte anledningen å minne om IPA Landsmøtet i Ålesund april 2019.
Valgkomiteen har startet opp sitt arbeid med å fremme forslag til kandidater til nytt Landsstyre 2019-2022.

Hei alle medlemmer av IPA Norsk Seksjon!

Vi vil nytte anledningen å minne om IPA Landsmøtet i Ålesund april 2019.

Valgkomiteen har startet opp sitt arbeid med å fremme forslag til kandidater til nytt Landsstyre 2019-2022.

Tidligere Landsmøter har anmodet valgkomiteen om spesielt å se på styrets sammensetning vedr. alder, kjønn og region.

Hele Landsstyret er på valg på hvert Landsmøte. Av og til ønsker alle å fortsette i sine verv mens andre ganger ønsker noen å skifte verv og noen ønsker å fratre av ulike årsaker.

Vårt ønske til deg som medlem, er at du engasjerer deg i dette via din egen region. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med en av oss i valgkomiteen om du har et forslag til oss eller har eget ønske om å kunne stille som kandidat til styreverv sentralt.

Tilbakemelding til en av valgkomiteens medlemmer senest 15.januar 2019.

Med ønske om et fortsatt godt IPA-år til dere alle!

 

Mvh fra Valgkomiteen som denne perioden består av;

Olav Skeie (leder) ol.skeie@online.no

Jens Arne Berland (medlem) jens3947@gmail.com

Sissel Vedeler (medlem) Sisselvedeler@gmail.com