Europe on patrol 2019 – obs frist 15 mai

Er du under 35 år, og har lyst til å møte IPA-kollegaer fra hele Europa – se på dette!

«Europe on Patrol»    5. til 9. september 2019

 

Er du under 35 år, og har lyst til å møte IPA-kollegaer fra hele Europa – se på dette!

 

IPA Tyskland inviterer politibetjenter til å delta på et seminar i Detmold, region Lippe, i Tyskland. Temaet for seminaret er «Europe on Patrol», og seminaret holdes fra 5. – 9. september.

 

Her følger et utdrag fra innbydelsen:

In cooperation with the city of Detmold and the municipality of Lippe, our local IPA Lippe-Detmold e.V. section will host a four-day seminar, which not only should convey the international friendship idea, but shall also enable an exchange about every day police work. We will focus on traffic controls, with an emphasis on alcohol/drugs and counterfeit document checks.

 

In addition, we will offer a regional cultural and culinary program, which will allow a vivid exchange with local colleagues.

 

IPA Norsk seksjon har to plasser på seminaret, og vil dekke flyreise for deltakerne. Reisekostnader til/fra flyplass samt øvrige kostnader dekkes av den enkelte. Kost og losji dekkes av den lokale IPA gruppen i Tyskland.

 

Dersom du ønsker å delta på dette sender du en mail til:

mo-lil2@online.no

 

Frist for å melde seg på er 15. mai.