IPA fagkonferanse påmelding

OBS - AVLYST

IPA ser betydningen av økt fokus på tverretatlig samarbeid. Konferansen tar opp temaer som politi i digitalisert samfunn, økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, parallelle samfunn, kriminalteknikk og nytt folkeregister.

Politiet, Skatteetaten, Tolletaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll har foredrag på konferansen. I tillegg kommer Nasjonal Operativ Avdeling i Stockholm (tidligere Rikskrim).

Her får du faglig påfyll gjennom ny kunnskap om hvordan de tverrfaglige etater jobber. Du kan utveksle erfaring med gode kolleger fra alle etater. I tillegg får du mulighet til å treffe kollegene i hyggelig sosialt samvær på kvelden.

Program invitasjon IPA Konferanse 2019 (siste korr. 20.06.19)-Pdf

Word skjema påmelding Ipa konferansen

PDF påmelding Ipa konferansen

Send påmelding til denne epost adressen : ipakonferansen@ipa-norway.no