Roald Korsøen.

Æresmedlem og tidligere hovedkasserer Roald Korsøen er død.

Roald Korsøen f. 14.1.43 – d. 26.3.2020.

Æresmedlem og tidligere hovedkasserer gjennom mange år, Roald Korsøen, døde torsdag 26.3 etter en lengre sykdomsperiode. Roald ble 77 år gammel og var helt til det siste opptatt av IPA og hvordan det gikk med organisasjonen. 

Roald ble medlem av IPA allerede tidlig på 70-tallet og har innehatt verv i IPA både lokalt og sentralt gjennom mange år. I Region 2 i Bergen hadde han verv fra 1983. Sentralt ble han valgt inn i 1988, først som medlem av valgkomiteen, deretter som revisor før han overtok som hovedkasserer i 2000. Vervet som seksjonens kasserer har han skjøttet på en glitrende måte helt til han gikk av etter eget ønske i 2016. Etter vervet som kasserer fortsatte han som revisor frem til 2019.

I 2010 ble Roald tildelt æresmedlemskap for sin lange og tro tjeneste for IPA. Dette var et æresmedlemskap som var særdeles fortjent. Roald leverte alltid på det han skulle og var en lojal og rettskaffen person som tjente organisasjonen og hadde stor integritet.

Personlig fikk jeg æren av å jobbe med Roald i organisasjonen gjennom flere år. Han var en som satt inne med mye kunnskap som han villig delte med oss som ikke hadde like lang erfaring. Som hovedkasserer var han “streng” men rettferdig og satte alltid organisasjonens behov øverst. Vi hadde mange gode diskusjoner, og Roald med sin lune humor hadde ofte gode replikker på lager.

Våre tanker går i disse dager til hans nærmeste.

Vi lyser fred over Roalds gode minne.

For IPA Norsk Seksjon / Jan Tore Hagnes, President