Bli medlem

Bli medlem og få følgende fordeler:

- Bli en del av et verdensomspennende nettverk av kontakter innen politiet.
- Faglige utvikling gjennom kurs i vårt eget kurssenter i Tyskland.
- Samarbeid over landegrenser innenfor alle fagdisipliner.
- Sosialt nettverk når du skal ut å reise, bli guidet av de lokale.
- Bli med på sosiale og faglige møter innenfor din eller andre regioner i Norge.
- IPA bladet som kommer ut 4 ganger i året, les om andres erfaringer som Ipa medlemmer.
- Rabattavtaler i inn- og utland.

Fyll ut og send inn skjema for å bli medlem.

Alle som har sitt arbeid i politiet i Norge, enten med politiutdanning eller politimyndighet i Norge, har permisjon fra, eller er pensjonert fra slik stilling, samt studenter ved Politihøgskolen fra og med andre studieår, kan bli medlem av organisasjonen.

Ethvert medlem er forpliktet til å støtte og fremme organisasjonens formål. Medlemmer skal representere organisasjonen på en verdig måte.

Adresseendringer er viktig

For å ha oversikt over mer enn 3500 medlemmer, er det viktig å ha et oppdatert medlemsregister. Bladet blir også distribuert etter medlemsregisteret.

Hjelp til med å holde adressene i registeret oppdatert. Gi beskjed om adresseendring på endring@ipa-norway.no eller via kontaktskjemaet på hjemmesiden.