Landsstyret

IPA landsstyret

På landsmøtet i Trondheim 15-17 april 2016, ble følgende valgt.

Se forøvrig våre oppdaterte lover:

LOVER-IPA-NORSK-SEKSJON-2016-2019-vedtatt

  • Jan Tore Hagnes
  President

 • Frank Torgeir Nygård
  Leder fagkomite / Visepresident

 • Kine Karsrud
  Leder sosial komite

 • Dag Arne Guttormsen
  Leder av kulturkomite

 • Monica Lillevik
  Generalsekretær

 • Vidar Tøge
  Ass. generalsekretær

 • Hovedkasserer
  Per Åge Ferstad

 • Torben Westgård
  Redaktør

 • Odd Harald Høvring
  Styremedlem

 • Glenn Lura
  Styremedlem

 • Trude Wergeland
  1. varamedlem

 • Jan Erik Thomassen
  2. varamedlem

 • Thomas Haugen
  3. varamedlem