Landsstyret

IPA landsstyremøte i Ålesund 2019, her ble følgende valgt :

President Jan Tore Hagnes

 • Delegat World Congress
 • Leder av sekretariatet 
 • Etikk / Menneskerettigheter
 • Lovkomité

 

Leder av Fagkomite – Monica Lillevik

 • Visepresident
 • Vara delegat World Congress
 • Leder av fagkomitéen
 • Kontaktperson – fagaktivitet i regioner

 

Leder av Sosialkomite – Thomas Haugen

 • Leder av sosialkomiteen
 • Stipendsøknader
 • Reisesekretærfunksjon

 

Leder av Kulturkomite – Magne Langseth

 • Leder av kulturkomiteen 
 • Materialforvalter / Nettbutikk
 • Merkantilutvalg
 • Kontaktperson – arrangementer i utlandet

 

Generalsekretær Kine Karsrud

 • Sekretariatet
 • Gimborn
 • Medlemskort
 • YPOS

 

Assisterende generalsekretær Vidar Tøge

 • Sekretariatet
 • Internett/hjemmeside/sosiale medier
 • Bistand medlemsbladet 

 

Hovedkasserer Odd Harald Høvring

 • Hovedkasserer 
 • Sekretariatet
 • Medlemsregister

 

Redaktør Thorben Westgård

 • Utgivelse av medlemsbladet
 • Kontaktperson opp mot utgiver / layoutansvarlig

 

Styremedlem Nico Hernandez

 • Reisesekretær

 

Styremedlem Glenn Lura

 • IYG
 • Fadderbarn / SOS-barnebyer

 

1. varamedlem Trond Thoresen

 • Bistand hjemmesiden.

 

2. varamedlem Frank T. Nygård

 • Reisesekretær

 

3. varamedlem Daniel Rojas

 • Bistand Fagkomiteen, COPS mv.

Se forøvrig våre oppdaterte lover pr 2019-2022 :

LOVER IPA NORSK SEKSJON 2019-2022 – vedtatt