Region 3 – Møre og Romsdal

E-post: iparegion3@ipa-norway.no • Eivind Klokkersund
  Regionsleder

 • Per Åge Ferstad
  Sekretær

 • Arve Engene
  Kasserer

 • Ingar Olav Bøen
  Styremedlem

 • Oskar Lilleås
  Styremedlem