Region 7 – Troms

Troms politidistrikt
Tromsø politistasjon
9291 Tromsø

Tlf. arbeid : 77 69 85 00

E-post: iparegion7@ipa-norway.no  • Arne Holand
    Leder

  • Trygve Møllebakken
    Sekretær

  • Steinar Heimlund
    Kasserer