Region 8 – Agder

Agder politidistrikt

Arendal politistasjon
Postboks 83
4801 Arendal

E-post: iparegion8@ipa-norway.no

Tlf. 38 13 60 00 • Hans Sørheim
  Leder, Kristiansand politistasjon

 • Steinar Haakonseth
  Nestleder

 • Inger Grete Lia Stålesen
  Kasserer

 • Nina Folmar
  Sekretær

 • Adnan Gerzic
  Styremedlem