Statutter Ipa Norge

Her finner du lovene som er vedtatt sist på landsmøtet i Ålesund, gjelder for 2019 - 2022